Ayhan Can

Diş Hekimi
 Ayhan Can

Ayhan Can

Görevi: Yönetim
Doğum Yeri: İstanbul, 21.09.1977
Mezun Olduğu Okullar
Pertevniyal Lisesi
1999 – İstanbul Ünv. Diş Hek Fak
Dernek Üyelikleri
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
İdealist Dişhekimleri Derneği
Uzmanlık Alanları
#Cerrahi
#Protez
Hobileri
Gezilerine katılmak, Spor (yüzme)